The Naked Trader

Warning: some readers might find this piece of fiction offensive as it features corporal punishment

Ophelia LaRouge, the fifty-five-year-old CFO of the Lunar Investment Bank, was sitting in her office, when a thirty-two-year-old woman entered. The older woman looked up, while the other softly said:

“You wanted to see me, ma’am.” “That’s correct, young lady.” The CFO’s voice told the younger woman that she was in deep, very deep trouble. “I guess you know why I have summoned you, miss Stratton?” “Oh, really?” The older woman asked sarcastically. “Honestly, I do not believe that. Anyway, the reason I want to see you is that we have discovered some irregularities in your trading activities.” Lees verder

Advertenties

De Recalcitrante Collega

Op een zonnige doch koude voorjaarsdag zat ik in mijn kantoor achter mijn bureau, toen een jonge vrouw binnenstapte. De brunette die een zwart broekpak droeg, keek me aan en zei:

“Je wilde mij spreken.” “Klopt, Tessa. Maar doe eerst de deur achter je dicht.” Zonder commentaar gehoorzaamde mijn collega en vervolgens gebaarde ik dat zij tegen over mij moest gaan zitten. Ik schoof mijn papieren opzij, waarna ik de vrouw indringend aankeek.

“Zoals je weet,” zei ik kalm doch op strenge toon, “is het mijn taak als information security manager er op toe te zien dat het IT beveiligingsbeleid van ons bedrijf correct wordt nageleefd door alle medewerkers.” Tessa knikte en ik ging verder. “Dat houdt in dat ik onder andere de vervelende doch noodzakelijke taak heb om mijn collega’s erop te wijzen als zij de regels die volgen uit onze informatiebeveiligingsstrategie overtreden.” Lees verder

Duolingo voortgang

Wederom een voortgangsrapportage van mij Duolinguo cursus Frans;

Day streak: 300
Lingots: 810
XP: 13920
Level: 19
Fluency: 67%

Om mijn Frans verder te verbeteren, zal ik vanaf nu af en toe Franstalige verhalen op deze site plaatsen.

Advertenties

De jongens tegen de meisjes

Madelief zat in een tent voorovergebogen naar een kaart van het bos te kijken. De kaart was vrij gedetailleerd en de jonge vrouw nam enkele minuten de tijd om het papier zorgvuldig te bestuderen. Uiteindelijk zei ze: Lees verder

Advertenties

Florianne

1

Zoals gebruikelijk liep de zeventienjarige Floor van school naar huis. Het leek een gewone dag als alle andere te zijn en niets vermoedend liep ze door een winkelstraat in een Haagse buitenwijk, waar ze nog vlug een paar puzzelboekjes kocht. Echter toen ze de kiosk had verlaten, zag de blonde gymnasiaste vanuit haar ooghoeken dat twee, goed geklede mannen haar begonnen te volgen. Zij voelde zich ongemakkelijk, doch zij trachtte zo onopvallend haar weg naar huis te vervolgen. Bij de eerste de beste zijstraat, sloeg Floor af – niet haar gebruikelijke route, doch het zou haar hooguit een minuut of twee schelen. Even leek het erop dat zij haar achtervolgers had afgeschud, de mannen leken te zijn door gelopen. Lees verder

Advertenties

Embezzlement

This story is fictional and all resemblance with real persons and situations is purely coincidental.

After leaving school I started together with a close friend an IT company and now ten years later we were a medium-sized business with a just less than a hundred employees, divided over three branches. We had a large and still growing costumer portfolio. Also we invested big sums of money in the permanent training of our staff.

One day I wanted to print a few documents for a client. I issued the print command to the printer, only to get a message that the cartridge was empty. So I went to our office warehouse but I could not find any spare cartridge, which quite surprised me as I ordered a dozen of those the previous month. Of course, we print a lot but since we had not get that much new business, something was wrong. Lees verder

Advertenties

2018

Allereerst één ieder een gelukkig nieuwjaar gewenst!

Een nieuw jaar brengt eveneens een nieuw beleidsplan met zich mee. Dus hier een kort overzicht van wat er het komende jaar hier gaat gebeuren.

Ik heb veel dingen die ik veel doen en dat kost tijd. Ik heb besloten dat kwaliteit voor kwantiteit gaat en daarom zal ik op deze site minder frequent gaan publiceren. Uitgaande van de statistieken worden vooral oudere verhalen veel gelezen en is er wat dat betreft weinig noodzaak om steeds met nieuwe verhalen te komen.

Afgelopen jaar heb ik  een lijst van oude plots (uit 2001) nog eens doorgenomen. Op die lijst stond een dertigtal ideeën voor boeken, echter een aantal van die verhaallijnen heb ik weten te integreren in het plot van één roman. Dit wordt een Nederlandstalige roman voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar. (Zie hier voor een soort van voorproefje)

Op deze site staan veel series en veel zijn nog niet afgesloten. De lopende series zal ik afronden en er komt slecht één nieuwe serie: De Zorgboerderij.

Concreet zullen we dit jaar afscheid nemen van Madelief en de personages in haar verhaallijn. In de laatste episode van Het dal gaat Madelief studeren en dat is een mooi moment om die verhaallijn te beëindigen.

Advertenties